E-mailblog.nl

CAT | Communities

facebookFacebook werkt aan een eigen e-mailservice voor zijn gebruikers, zo is te lezen op cmswire. Het huidige berichtensysteem is sterk verouderd en bevat niet de functionaliteit die anno 2010 te verwachten is van een dergelijk berichtensysteem. De nieuwe e-mailservice zal volledige POP/IMAP-ondersteuning bieden en Facebook-leden kunnen hun eigen username als e-mailadres bij Facebook gebruiken. Facebook zelf heeft nog geen commentaar gegeven op de berichten, maar het zou voor de community-site een logische stap zijn. Het is de site met het grootste ledenaantal ter wereld (ruim 400 miljoen) èn de leden zijn zeer actief op de site met foto’s, games, updates en andere functionaliteiten. Door e-mail toe te voegen als nieuwe service kunnen die leden nu ook hun e-mail via Facebook gebruiken en daarnaast kan het oude berichtensysteem vervangen worden.

Verberg

De Chicago Tribune kwam kortgeleden met een artikel over je reputatie als je een bepaald e-mailadres hebt. In dit geval gaat het om Nancy Anderson die al jaren AOL-adressen gebruikt. Ze kreeg daarop een tijd geleden de opmerking om het e-mailadres op te geven voor iets anders omdat het slecht voor haar imago zou zijn. Nancy leek de opmerking in eerste instantie onzin totdat ze haar e-mailadres op verschillende plekken opgaf: zou men van haar denken dat ze niet hip en bij de tijd zou zijn?

Ze ontwikkelde een vorm van e-mailadresjaloezie, waarbij ze bedrijfsadressen (@bedrijfsnaam.nl) en ook academische adressen (eindigend in .edu) de beste soort vond. Als freelancer kon ze daar echter nog niet aan komen op dat moment. Ook nu anno 2010 heeft ze nog steeds haar AOL-adres en is ze niet van plan om het te veranderen: ze heeft geen zin om een verhuise-mail naar iedereen te sturen, en daarnaast is de e-mailadresjaloezie nu minder geworden.

hotmail_login_screen

Kortgeleden is bij een ronde tafel-discussie wel gebleken dat men bij bijvoorbeeld sollicitaties serieuzer wordt genomen met een GMail-adres dan wanneer men een Hotmail-adres heeft:

GMail is much more secure and has better filters. Everyone tells me that. It looks more professional – when you start to look for a job, you need a more professional account than Yahoo! or Hotmail. I am conditioned to thinking that Google is the all-powerful being and that I need a Gmail account.

I am so into email, but I use my Hotmail account for junk. I use that for companies that I need to sign up, but don’t really want to see your stuff. My Gmail account I use for brand messages that I actually want to see.

Bovenstaande komt uit de Email Insider Raw blogpost. Dit geeft al aan hoe er over bepaalde webmail-adressen wordt gedacht. Indien je ervaringen hebt op dat gebied, laat het niet na dat hieronder te melden.

, Verberg

Het afgelopen jaar is social media steeds belangrijker geworden om producten en diensten te promoten bij het grote publiek: vooral in de VS is dit flink gegroeid. Hiermee zal ook e-mail marketing steeds socialer gaan worden in vergelijking met voorgaande jaren.

Een item op Digimedia.be beschrijft wat sociale e-mail marketing nu eigenlijk is inclusief een aantal tips om e-mail marketing-praktijken socialer toe te passen:

content moet het delen waard zijn

het delen van de content moet ook mogelijk zijn voor het publiek

sociale communicatiemiddelen verdienen aandacht in e-mails

Met betrekking tot dat laatste wordt aangestipt dat bijvoorbeeld een Twitter-account of Facebook-pagina onder de aandacht gebracht moet worden teneinde op meer verschillende wijzen in contact te komen met het publiek. Op deze manier kan er ook weer meer ‘screen time’  gemaakt worden voor nieuwsmails, aanbiedingen en andere zaken die bij de online marketing campagne horen.

social-media-bandwagon

, Verberg

wavelogoDe ‘e-mailkiller’ Google Wave komt eraan: een nieuw communicatieplatform wat het Google Australia team in Sydney heeft bedacht. Vanaf nu zullen invite-accounts uitgedeeld worden aan developers, testers en anderen die nieuwsgierig zijn naar Google Wave. Op de officiële Google blogpage is een update geplaatst over het nieuwe platform: hier wordt gemeld dat het Wave development team zich heeft geconcentreerd op het opschalen, stabiel / sneller maken en gebruiksvriendelijker maken van het systeem. In het bericht wordt verder uitgeweid over de verschillende manieren die nu al zijn ontwikkeld om Google Wave te gebruiken. Hier vallen onder andere de processen van het maken van een film en column en het schrijven van de Google development team-blogpost zelf. Extensions die al voor Google Wave  zijn gemaakt zijn hier te vinden.

, Verberg

Volgens een studie van Silverpop zijn links naar de sociale media locaties van een bedrijf zoals Facebook, Hyves en Twitter effectiever in het opbouwen van brand awareness dan de klassieke ‘mail a friend’ links in e-mails. Op gaebler.com wordt in een bericht gemeld dat de clickthrough ratio voor sociale e-mails gemiddeld 25,5% is, waarvan weer 20% tot 25% van de kliks de ‘share-to-social’ links waren.

icon_facebookOm zo’n hoge clickthrough ratio te bereiken wordt kleine bedrijven geadviseerd om best practices te volgen op e-mail marketing gebied zoals het gebruiken van de bedrijfsnaam in de onderwerpregel, voor het overgrote deel tekst gebruiken in de e-mail body en voorkomen dat er een aanbieding wordt genoemd in de onderwerpregel.

, , , , Verberg

twitter-logoIn een bericht op itwales.com meldt Deborah Collier dat Twitter in de loop der tijd e-mail marketing kan gaan vervangen als marketing tool. Collier verklaart dat het zeker voor de kleinere bedrijven interessant is om Twitter te gebruiken in tegenstelling tot e-mail marketing: het gebruik van Twitter is nog steeds gratis – ook voor bedrijven, en het is een directere manier dan e-mail om met het publiek te communiceren. Dit geldt niet alleen voor het salesproces zelf maar ook het opbouwen van een merknaam en een relatie met het publiek. Collier voegt echter wel toe dat met Twitter net als met elke andere marketing tool geldt dat het niet om de tool zelf gaat maar hoe, wanneer en waarom het ingezet wordt.

Verder meldt de chief strategist van Echo E-bussiness dat online marketing een steeds groter speelterrein wordt met zijn eigen regels en toepassingen en dat het voor bedrijven steeds complexer wordt deze directe manieren van marketing goed toe te passen. Net als met e-mail is er ook met Twitter als marketing-tool nog veel te leren dus.

, , Verberg

twitter-logoTwitter blijkt het meest gelinkte sociale media kanaal in e-mail marketing campagnes, zo is op Earth Times te lezen. Een onderzoek van Email Data Source toont dat vooral Facebook maar zeker Twitter steeds meer aandacht ontvangt in de verschillende campagnes die het bedrijf bijhoudt. In maart dit jaar passeerde Twitter als meest gelinkte social media kanaal Facebook: een flinke groei ten opzichte van 2007 toen nog slechts een paar honderd campagnes naar Twitter verwezen.

, , Verberg

Microsoft heeft in Windows Live Hotmail nu ook de Messenger-client toegevoegd als functie. Yahoo en Google hadden dit al beschikbaar in hun mailclients, maar Microsoft nog niet. Op dit moment is het nog niet in alle landen beschikbaar: onder andere in de Verenigde Staten, Canada en Frankrijk is het al te gebruiken. Ook binnen Nederland zal het beschikbaar komen, echter gaat dit geleidelijk: niet iedereen zal de functionaliteit direct zien verschijnen.

windowslivemessenger

Binnenkort zal er een verdere integratie plaatsvinden tussen Windows Live Hotmail en andere services: onder andere MySpace-updates en activiteiten zullen gedeeld kunnen worden: Facebook en Digg zullen hier ook aan toegevoegd worden.

, Verberg

«

Next Page »

Search

Theme Design door devolux.org

© 2010 E-mailblog.nl